Đèn nhà xưởng LED HBR1-200W/150W/50W

  • Đèn nhà xưởng LED HBR1-200W => Giá: 3,850,000
  • Đèn nhà xưởng LED HBR1-150W => Giá: 2,870,000
  • Đèn nhà xưởng LED HBR1-50W => Giá: 1,050,000
  • Đèn nhà xưởng LED HBR2-200W => Giá: 3,920,000
  • Đèn nhà xưởng LED HBR2-150W => Giá: 3,010,000
0902 146 799